Dukelských Hrdinov 1, 979 01 Rimavská Sobota

 

Informovať sa môžete telefonicky: 

Gonda Ľubomír ml. - konateľ: +421 911 476 351

Gonda Ľubomír - konateľ: +421 907 537 914 


 SLSP: SK32 0900 0000 0004 0385 1555

Tatra Banka: SK56 1100 0000 0029 4800 8946