Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš

(Gymnázium A. H. Škultétyho)

Informovať sa môžete v čase teórie alebo telefonicky. 

Pobočka Veľký Krtíš: +421 902 507 158

Gonda Ľubomír ml. - konateľ: +421 911 476 351


 SLSP: SK32 0900 0000 0004 0385 1555

Tatra Banka: SK56 1100 0000 0029 4800 8946