SLSP: SK32 0900 0000 0004 0385 1555

Tatra Banka: SK56 1100 0000 0029 4800 8946


Variabilný symbol: dátum narodenia

Poznámka: meno a priezvisko uchádzača o VO