• uchádzač musí absolvovať kurz, po ktorom nasleduje záverečná skúška 
  • výnimkou je rozšírenie zo skupiny A1 na A2 alebo zo skupiny A2 na A s dvojročnou praxou

AM - malý motocykel

Vekové obmedzenie: 15 rokov (uchádzač musí dosiahnuť vek najneskôr v deň skúšok)

Naše vozidlá: Romet Zetka


A1 - motocykel do 11 kW

Vekové obmedzenie: 16 rokov (uchádzač musí dosiahnúť vek najneskôr v deň skúšok)

 

  • Naša autoškola má k dispozícii 2 motocykle skupiny A2

Naše vozidlá: Honda 125

Kawasaki 125


A2 - motocykel do 35 kW

Vekové obmedzenie: 18 rokov (uchádzač musí dosiahnúť vek najneskôr v deň skúšok)

  • Ak má uchádzač záujem o rozšírenie zo skupiny A1 na skupinu A2, je povinný absolvovať kurz, po ktorom nenasleduje záverečná skúška. Uchádzač musí predložiť potvdenie (čestné prehlásenie) o dvojročnej praxi. 
  • Naša autoškola má k dispozícii 2 motocykle skupiny A2

Naše vozidlá: Kawasaki Vulcan S

Honda VT 600


A - motocykel nad 35 kW (neobmedzene)

Vekové obmedzenie: 24 rokov (uchádzač musí dosiahnúť vek najneskôr v deň skúšok)

  • Ak má uchádzač záujem o rozšírenie zo skupiny A2 (A<25) na skupinu A, musí absolvovať kurz, po ktorom nenasleduje záverečná skúška. Uchádzač musí predložiť potvdenie (čestné prehlásenie) o dvojročnej praxi. 
  • Naša autoškola má k dispozícii 4 motocykle skupiny A

Naše vozidlá: Kawasaki ER-6n 

Harley Davidson 

Triumph Street Triple