Program mobility telesne hendikepovaných Opel HandyCars je partnerom NRC Kováčová a Autoškoly Gonda, kotrá tento rok oslavuje 21 rokov svojej existencie.

meriva

meriva 2