Vekové obmedzenie: 24 rokov (uchádzač musí dosiahnúť vek najneskôr v deň skúšok)

Motorové vozidlo: Kawasaki ER-6n

Zdvihový objem:  649 cm3

Výkon: 53 kW

Rok výroby: 2013

 

Ak má uchádzač záujem o rozšírenie zo skupiny A2 (A<25) na skupinu A, musí absolvovať kurz, po ktorom nenasleduje záverečná skúška. Uchádzač musí predložiť potvdenie (čestné prehlásenie) o dvojročnej praxi.