• uchádzač musí absolvovať kurz, po ktorom nasleduje záverečná skúška
  • výnimkou je príves za osobný automobil s obmedzením = skupiny B/96

B/96 príves za osobný automobil s obmedzením jazdnej súpravy do 4250 kg

Žiadateľ musí byť držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu B.

Vekové obmedzenie: 18 rokov (uchádzač musí dosiahnúť vek najneskôr v deň skúšok)

  • Uchádzač o vodičské oprávnenie musí absolvovať iba kurz.
  • Vodičské oprávnenie dostane bez absolvovania skúšok.  
  • Tento typ prívesu za osobný automobil je obmedzený na celkovú hmotnosť jazdnej súpravy (osobného automobilu + vozíka) do 4250 kg.

BE - príves za osobný automobil

Žiadateľ musí byť držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu B.

Vekové obmedzenie: 18 rokov (uchádzač musí dosiahnúť vek najneskôr v deň skúšok)


C1E - príves za nákladný automobil do 7,5 t

Žiadateľ musí byť držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu C1.

Vekové obmedzenie: 18 rokov (uchádzač musí dosiahnúť vek najneskôr v deň skúšok)


CE - príves za nákladný automobil

Žiadateľ musí byť držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu C.

Vekové obmedzenie: 21 rokov (uchádzač musí dosiahnúť vek najneskôr v deň skúšok)


DE - príves za autobus

Vekové obmedzenie: 24 rokov (uchádzač musí dosiahnúť vek najneskôr v deň skúšok)

Žiadateľ musí byť držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu D!


Naše vozidlá: PV-02-PN-V

Panav TVL 18 PK